Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“Еко Конференция 2023


29.03
2023

Класиране на най-добрите доклади
27.03
2023

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТУважаеми Ръководители (учители и преподаватели) на участниците в VII-та Национална конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ 22÷24 Март 2023 г. – Бургас, можете да получите Квалификационен кредит като в срок до 5 Април 2023:

1. Попълните заявка за издаване на квалификационен кредит;
2. Заплатите такса от 20 /двадесет/ лева по БАНКОВАТА СМЕТКА НА УНИВЕРСИТЕТА:

Банка ДСК - клон Бургас
IBAN: BG90STSA93003100001100
BIC: STSABGSF
Университет “Проф. д-р Асен Златаров”


Във вносната бележка за “ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ” се изписва:
ИМЕ /собствено, бащино и фамилно/ и ЕГН.

За “ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ” се изписва:
“Такса за квалификационен кредит – Екоконференция 2023”

3. Изпратите на nikola_todorov@btu.bg сканирано копие на:

1. Диплома за Висше образование;
2. Платежно нареждане.
3. Имена, Адрес за получаване, телефонен номер и e-mail.
4. В случай, че искате фактура – данни на юридическото лице.

Удостоверението за квалификационен кредит ще Ви бъде изпратено по поща или куриер – за Ваша сметка


21.03
2023

ВРЪЗКИ КЪМ ZOOM И YOUTUBEМолим, да обърнете внимание на следните важни особености:

1. При регистрация в ZOOM молим всички участници да използват личните си имена, за да бъдат допуснати до конференцията. Участници, които имат различно регистрирано име следва да се свържат с главният сектретар на конференцията – доц. д-р Никола Тодоров (00359 0886 054 523).

Упътване за участие в заседание в платформа ZOOM и за регистрация.

2. Молим, участниците, които ще участват онлайн, да бъдат на линия 20-30 мин. преди тяхното представяне. Всяко представяне не трябва да трае повече от 10мин.

14.03
2023

Молим, да обърнете внимание на следните важни особености:


1. Участниците, които ще участват онлайн са запланувани за Четвъртък следобед. Връзки за присъединяване през ZOOM ще бъдат видни няколко дни преди конференцията. Молим участниците да използват личните си имена при присъединяване, за улеснение на работата.

2. При проблеми или невъзможност за участие в съответния ден, Ви молим да се свържете с главният секретар на конференцията –доц. д-р Никола Тодоров (00359 0886 054 523).3. Презентациите трябва да бъдат с продължителност до 10 мин.


Еко Програма 2023Организаторите си запазват правото да променят програмата. При проблеми, Ви молим да се свържете с нас, на посочените телефони.

Награждаването ще се проведе в последния ден на конференцията, около час след приключване на работата по последната сесия –

Петък 24.03.2023

Грамотите, сертификатите и наградите на отсъстващите ще бъдат изпратени по куриер за тяхна сметка06.03
2023

VII-та Национална Конференция "Да мислим екологично за бъдещето" ще се проведе присъствено в периода 22-24 Март 2023 г. в КЦ "Морско казино", гр. Бургас. Ще има възможност за включване и онлайн. Молим, Ръководителите на участниците, които нямат възможност да присъстват на конференцията, да заявят своето онлайн участие на тел. 0886 054523 (доц. д-р Н. Тодоров). Следете сайта за програмата.
УНИВЕРСИТЕТ "проф. д-р Асен Златаров" Бургас
ОБЩИНА БУРГАС
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС


ВИ КАНЯТ


да участвате в


VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
за ученици и студенти

„ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“22÷24 Март 2023 г., гр. БургасНационална изява от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година


Мястото на провеждане на Конференцията ще бъде обявено допълнително!
Следете страницата на конференцията за новини!


В срок до 5 Март 2023 г., всички желаещи да участват в конференцията, следва да попълнят формуляр за участие в VII-та Национална Конференция:Презентацията трябва да бъде в ОСНОВНОТО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ


ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА


 • Синя икономика;
 • Устойчиви и екологично чисти технологии;
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
 • Управление на отпадъците;
 • Защита на екосистемите;
 • Алтернативните енергийни източници;
 • Метеорология и хидрология;
 • Мониторинг;
 • Защитени територии;
 • Биологично разнообразие;
 • Храни;
 • Пречистване на води;
 • Замърсяване на почви;
 • Управление на екологичните проекти;
 • Ролята на сътрудничеството в опазването на Черно море;

Участието в Конференцията е без такса за правоучастие!!!


Презентациите трябва да бъдат не по-дълги от 10 /десет/ минути.

Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили ще бъдат връчени грамоти и материални награди.

Наградените с „ГРАМОТА“ ученици, се приемат, в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, специалност „Екология и опазване на околната среда“ (редовно или задочно обучение), на основание на чл. 26, ал. 1а и 3а от Правилника за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „професионален бакалавър“ на Университета в рамките на утвърдения брой за учебната 2023/2024 година:

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 15 / 22.07.2019г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, получават удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит срещу такса от 20 /двадесет/ лева.

Формуляр за участие в конференция

Заявление за квалификационни кредити

Председател на Организационния комитет

доц. д-р Александър Димитров

тел. 0888 886 448

Организационен секретар

доц. д-р Никола Тодоров

тел. 0886 054 523

Имейл адрес:

ecoconference@btu.bg


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ,


Ако извънредното епидемично положение (COVID-19), не позволява присъственото провеждане на събитието, Организационният комитет ще проведе конференцията отново ON-LINE в посочения период (22÷24 Март 2023 г.)


При онлайн провеждне:За актуални новини, следете страницата.

Със съдействието на: